Училища - в област Русе, Бяла

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Петко Рачев Славейков"

Адрес: гр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" 52; Тел. директор: 0817/73461

Виж на картата

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Бяла, "Сан Стефано" №50; Тел. директор: 0817/7 30 56

Виж на картата

Основно училище "Неофит Рилски"

Адрес:c. Копривец, ул. "Неофит Рилски" 30; Тел. директор: 08125/2268

Виж на картата

Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Бяла, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 6; Тел. директор: 0817/7 32 65

Виж на картата

Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Полско Косово ; Тел. директор: 08128/23 15

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Панайот Волов"

Адрес: гр. Бяла, ул."Цар Освободител" 59; Тел. директор: 0817/7-30-07

Виж на картата