Училища - в област Плевен, с. Бреница

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Обединено детско заведение "Йордан Каменополски"

Адрес: област: Плевен, с. Бресница, ул. "Христо Ботев" 10; Телефон: 09132/ 23 76

Виж на картата

Основно училище " Христо Ботев"

Адрес: област: Плевен, с. Бреница, ул. "Хр.Ботев" № 12; Телефон: 09145/ 25 14; 09145/ 2414

Виж на картата