Училища - в област Перник, Трън

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Обединено детско заведение "Ален Мак"

Адрес: гр. Трън, ул. "Христо Ботев" 9; Телефон: 07731/ 22 15

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Гео Милев"

Адрес: гр. Трън, ул. "Петко Д.Петков" № 5; Телефон: 07731/ 20 55; 07731/ 20 64

Виж на картата