Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

XIII Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Перник, ул. "Младен Стоянов" 2; Телефон: 076/ 67-05-80

XVI Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Перник, ул. "Димитър Благоев" № 154; Телефон: 076/ 69 01 20; 076/ 67-01-90

Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев"

Адрес: гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" 17; Телефон: 076/ 60-66-15; 076/ 60-25-42; 076/ 60-87-66

Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев"

Адрес: гр. Перник, ул. "Клемент Готвалд" № 2; Телефон: 076/ 67 07 02; 076/ 67 00 60

Дванадесето основно училище "Васил Левски"

Адрес: гр. Перник, ул. "Никола Козлев" 33; Телефон: 076/ 60 84 89

Девето основно училище "Темелко Ненков"

Адрес: гр. Перник, кв. "Твърди ливади"; Телефон: 076/ 602 913; 076/ 608447

Десето основно училище "Алеко Константинов"

Адрес: гр. Перник, кв. Изток, ул."Кл. Готвалд" № 2; Телефон: 076/ 670850; 076/ 670950

Обединен детски комплекс

Адрес: гр. Перник, ул. "Физкултурна" № 12; Телефон: 076/ 60 27 10; 076/ 604253; 076/ 604435

Обединена детска градина "Пролет"

Адрес: гр. Перник, ул. "Люлин" № 39 Телефон: 076/ 63 04 63; 076/ 60 59 55

Обединено детско заведение № 14 "Славейче"

Адрес: гр. Перник, ул. "Стара планина" № 89; Телефон: 076/ 60 54 85

Обединено детско заведение № 4 "Чуден свят"

Адрес: гр. Перник, кв. "Мошино"; Телефон: 076/ 67 30 17; 076/ 67 07 14

Обединено детско заведение № 9 "Калина Малина"

Адрес: гр. Перник, кв. "Проучване", ул. "Стара Загора" № 25; Телефон: 076/ 60 64 92; 076/ 60 68 95

Обединено детско заведение №1 "Миньорче"

Адрес: гр. Перник, ул. “Кракра” № 40; Телефон: 076/ 60 31 12; 076/ 603 202; 076/ 603 272

Обединено детско заведение №12 "Радост"

Адрес: гр. Перник, ул. "Димитър Благоев" № 153; Телефон: 076/ 69-00-91

Осмо основно училище "Кракра Пернишки"

Адрес: гр. Перник, кв. Клепало; Телефон: 076/ 60 17 90; 076/ 606491

Основно училище "Св. Иван Рилски"

Адрес: гр. Перник, кв. "Монте Карло" № 1; Телефон: 076/ 60 79 24; 076/ 60 76 12; 076/ 60-91-50

Основно училище "Св. Константин Кирил Философ"

Адрес: гр. Перник, жк. "Тева"; Телефон: 076/ 66 03 64; 076/ 66-04-53; 076/ 66 00 60

Пето средно общообразователно училище "Петко Рачов Славейков"

Адрес: гр. Перник, кв. Хумни дол, ул. "Георги Мамарчев" № 2; Телефон: 076/ 607042; 076/ 602330

Природо-математическа гимназия "Христо Смирненски"

Прием: Адрес: гр. Перник, ул."Монте Карло" № 1; Телефон: 076/ 60-66-15; 076/ 60-25-42; 076/ 60-87-66

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев"

Адрес: гр. Перник, ул. "Силистра" № 10; Телефон: 076/ 60 77 83; 076/ 60 68 27