Училища - в област Монтана, с. Медковец

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Средно общообразователно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Монтана, с. Медковец, ул, "Г. Димитров" №25; Телефон: 09727/ 2126; 0887527660

Виж на картата