Карта
Бележник ()
Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Монтана, с. Громшин, ул. "Кирил и Методий" № 8; Телефон: 09516/ 23-76

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: област: Монтана, с. Георги Дамяново, ул. Хан Аспарух 4; Телефон: 09551/ 288; 09551/ 414

Виж на картата

Основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

Адрес: област: Монтана, с. Крива Бара, ул. Г. Димитров 3; Телефон: 0893447844

Виж на картата

Основно училище "Петко Рачов Славейков"

Адрес: област: Монтана, с. Василовци, ул. "Георги Димитров" №1; Телефон: 09785/ 2002

Виж на картата

Основно училище "Петър Парчевич"

Адрес: област: Монтана, гр. Чипровци, бул. "Петър Парчевич" № 4; Телефон: 09554/ 29 - 05

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Монтана, с. Замфир Телефон: 09726/ 2377; 0894472696; 0887482432

Виж на картата

Основно училище "Св. Св.Кирил и Методий"

Адрес: област: Монтана, с. Ковачица; Телефон: 09720/ 2377

Виж на картата

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Адрес: област: Монтана, с. Габровница, ул. "Училищна" №1; Телефон: 09545/ 22-59

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Монтана, с. Долни Цибър, ул. "Първа" №1; Телефон: 09741/ 328

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Монтана, с. Златия; Телефон: 09745/ 264

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Монтана, с. Расово, ул. Хан Аспарух 4; Телефон: 09729/ 377

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Монтана, с. Комощица; Телефон: 09725/ 2377

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Монтана, с. Д-р Йосифово; Телефон: 09541/ 378

Виж на картата

Професионална гимназия по икономика и туризъм

Адрес: област: Монтана, гр. Вършец, ул. Васил Левски №44; Телефон: 09527/ 20-81; 09527/ 21-59; 09527/ 30-84

Виж на картата

Професионална гимназия по производствени технологии

Адрес: област: Монтана, гр. Лом, ул. "Вл. Заимов" №8; Телефон: 0971/ 60350; 0971/ 60352; 0971/ 60351

Виж на картата

Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Дунавска земя"

Адрес: област: Монтана, с. Ковачица, ул. "Главна " №1; Телефон: 09720/ 2438

Виж на картата

Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков"

Адрес: област: Монтана, с. Георги Дамяново; Телефон: 09551/ 311; 09551/ 312

Виж на картата

Професионална гимназия по транспорт

Адрес: област: Монтана, с. Владимирово, ул. "Вл.П. Минчев" 71; Телефон: 09514/ 2376; 09514/ 2375

Виж на картата

Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев "

Адрес: област: Монтана, гр. Лом, ул. "Славянска" №148; Телефон: 0971/ 60264; 0971/ 60265; 0971/ 60268; 0886597464

Виж на картата

Профилирана гимназия "Найден Геров"

Адрес: област: Монтана, гр. Лом, ул. "Дунавска" 67; Телефон: 0971/ 66013; 0971/ 66014

Виж на картата