Училища - в област Ловеч, Угърчин

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Oсновно училище "Христо Ботев"

Адрес: област: Ловеч, община: Угърчин, с. Кирчево, ул. "Ал.Стамболийски"45; Телефон: 06920/ 27-76

Виж на картата

Основно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Адрес: област: Ловеч, с. Лесидрен, ул. Ст.Планина № 99; Телефон: 06920/ 20-88

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област: Ловеч, гр. Угърчин, ул. "В. Левски" № 54; Телефон: 06931/ 21-63; 06931/ 20-38, 06931/20-60

Виж на картата