Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Вечерно Професионално Училище

Адрес: гр. Ловеч; Телефон/факс: +359 (0)68 620049; +359 (0)68 603856-252; +359 (0)68 601094

Виж на картата

Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I"

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Шишман" 7; Тел. канцелария: 068/602151

Виж на картата

Основно yчилище "Св. св. Кирил и Методий''

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Бачо Киро" 5; Тел. канцелария: 068/604369

Виж на картата

Основно училище ''Проф. Димитър Димов''

Адрес: Ловеч, ул. "Академик Урумов" № 4; Телефон: Тел.068/604 368

Виж на картата

Основно училище ''Христо Никифоров''

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска " 80; Тел. канцелария: 068/62-22-56

Виж на картата

Природоматематическа гимназия

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Академик Урумов" 1; Телефон: 068/ 601778

Виж на картата

Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина "Проф. Д-Р Димитър Димов"

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" No 3; Телефон/факс: +359 (0)68 603 976; +359 (0)68 603-977

Виж на картата

Професионална гимназия по механоелектротехника

Адрес: гр. Ловеч, бул. "Мизия"; Тел./факс: 068/603 970

Виж на картата

Средно образователно училище ''Св. Климент Охридски''

Адрес: гр. Ловеч, ул.Търговска № 61; Тел. канцелария: 068/604365

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Тодор Кирков"

Адрес: гр. Ловеч, ж.к. Червен бряг; Тел. канцелария: 068/604027

Виж на картата