Училища - в град София, Медицинска академия

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

22 СОУ "Г.С.Раковски"

Адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 134, Телефони: 02/9520865; 02/9520951; 02/9522118;

Виж на картата