Училища - в град София, Обслужващи кв. Павлово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

5 ОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. София, ул. "Симеон Радев" № 31, Телефони: 02/856-50-65; 02/856-10-65;

Виж на картата