Училища - в област Велико Търново, Елена

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Константин 5080, ул. "Училищна" 7; Телефон: 06155/ 639;

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Майско 5085, ул. "Първа" 30 А; Телефон: 06155/ 578;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Беброво 5084, ул. "Трета" No 8; Телефон: 06152/ 259;

Виж на картата

СОУ "Иван Николов Момчилов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2; Телефон: 06151/ 21-45, 06151/ 36-18;

Виж на картата