Карта
Бележник ()
Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Възпитателно училище интернат "Максим Горки"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Габровци 5051; Телефон: 06129/ 266, 06129/ 294;

Виж на картата

Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250 , ул. "Д. Хадживасилев" 11; Телефон: 0631/ 6-43-55, 0631/ 6-43-55;

Виж на картата

НУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Благоево 5178; Телефон: 06169/ 262;

Виж на картата

НУ "Иван Вазов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Царски иэвор 5174; Телефон: 061602/ 226;

Виж на картата

НУ "Иларион Макариополски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2; Телефон: 06151/ 22-47;

Виж на картата

НУ "Никола Козлев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Лясковец 5140, ул. "Н. Козлев" 76; Телефон: 0619/ 2-31-50, 0619/ 2-31-98;

Виж на картата

НУ "Петко Рачов Славейков"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Павликени 5200, ул. "Ловец" 10; Телефон: 0610/ 32-96, 0610/ 32-97;

Виж на картата

НУ "Петко Рачов Славейков"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Стамболово 5249; Телефон: 061307/ 270;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Масларево 5198; Телефон: 06143/ 24-16;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Родина 5092; Телефон: 06156/ 278;

Виж на картата

НУ "Трайко Китанчев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Климентово 5183; Телефон: 06141/ 40-58;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Бряговица 5129;

Виж на картата

НУ "Цани Гинчев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Лясковец 5140, ул. "П. Оджаков" 1; Телефон: 0619/ 2-31-12, 0619/ 2-24-38;

Виж на картата

ОУ "Алеко Константинов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Павел 5197; Телефон: 06148/ 232, 06148/ 392;

Виж на картата

ОУ "Бачо Киро"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Бяла Черква 5220, ул. "Бачо Киро" 65; Телефон: 06134/ 25-12;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Средно село 5088; Телефон: 0615/ 3-61-05;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Петко Каравелово 5184; Телефон: 061405/ 543;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Върбица 5128; Телефон: 061703/ 233, 061703/ 430;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Леденик 5049; Телефон: 06124/ 20-18;

Виж на картата

ОУ "Д-р Петър Берон"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Дебелец, ул. "Св. П. Евтимий" 133; Телефон: 06117/ 20-23;

Виж на картата