Карта
Бележник ()
Училища - в област Варна, Дългопол

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9250 гр. Дългопол, ул. "Иван Вазов" № 11, Телефон: 051 722 283

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9239 с. Поляците Телефон: 0517 72256

Виж на картата

ОУ "Митко Палаузов"

Адрес: област Варна, 9237 с. Лопушна Телефон: 051 782 201,

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9245 с. Партизани, Телефон: 051 784 223

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9261 с. Цонево, Телефон: 051 723 121;

Виж на картата

ОУ "Христо Патрев"

Адрес: област Варна, 9260 с. Аспарухово, Телефон: 051 732 335;

Виж на картата

СОУ "Назъм Хикмет"

Адрес: област Варна, 9238 с. Медовец, Телефон: 051 752 081

Виж на картата

СОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9250 гр. Дългопол, ул. "Цар Симеон" № 50, Телефони: 0517 22093; 051 722 853; 051 722 155;

Виж на картата

ЧНУ по древна и съвременна българска култура "Цар Симеон І"

Адрес: област Варна, 9257 с. Сладка вода, ул. "К. Мирски" № 14, Телефони: 051 762 347; 052621200;

Виж на картата