Училища - в област Варна, гр. Долни чифлик

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Професионална гимназия по селско стопанство "Иван Вл. Мичурин"

Адрес: област Варна, 9120 гр. Долни чифлик, ул. "Сокачев" № 4, Телефон: 005142 2510; 051 422 511;

Виж на картата

СОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9120 гр. Долни чифлик, ул. "3-ти март" №15, Телефон: 051 422 765; 051 422 764;

Виж на картата