Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

I ОУ "Христо Смирненски"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 82a, Телефон: 05 184 039

Виж на картата

II ОУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9200 гр. Провадия, ул. "Дунав" № 17, Телефони: 051 843 078, 05 182 968;

Виж на картата

НУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9250 гр. Дългопол, ул. "Иван Вазов" № 11, Телефон: 051 722 283

Виж на картата

НУ "Отец Паисий"

Адрес: област Варна, 9178 гр. Белослав, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 13, Телефон: 051 122 506,

Виж на картата

НУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9102 с. Попович, Телефон: 05143 2016;

Виж на картата

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9112 с. Шкорпиловци, Телефон: 05 140 483;

Виж на картата

НУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9244 с. Снежина,

Виж на картата

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: област Варна, 9247 с. Славейково, Телефон: 05 122 211

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9273 с. Бозвелийско, Телефон: 05 120 327

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9284 с. Михалич, Телефон: 05132 229

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9239 с. Поляците Телефон: 0517 72256

Виж на картата

ОУ "Д-р Петър Берон"

Адрес: област Варна, 9131 с. Приселци, Телефон: 051 052 070

Виж на картата

ОУ "Д-р Петър Берон"

Адрес: област Варна, 9129 с. Царевци, Телефон: 051 002 215,

Виж на картата

ОУ "Добри Войников"

Адрес: гр. Варна, с. Каменар, ул. "С. Врачански" №1, Телефони: 052/671318;

Виж на картата

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: област Варна, 9148 с. Любен Каравелово, Телефон: 051 103 227

Виж на картата

ОУ "Митко Палаузов"

Адрес: област Варна, 9237 с. Лопушна Телефон: 051 782 201,

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: област Варна, 9101 гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 12, Телефони: 051 432 367; 005143 2311;

Виж на картата

ОУ "Паисий Хилендарски"

Адрес: област Варна, 9100 с. Горен чифлик, Телефон: 05 146 314

Виж на картата

ОУ "Св. Иван Рилски"

Адрес: област Варна, 9298 с. Червенци Телефон: 05134 373;

Виж на картата

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9293 с. Стефан Караджа, Телефон: 05135 316

Виж на картата