Училища - в град Варна, ж.к. Младост-1

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост" 2, ул. "Иван Церов", Телефони: 052/747830; 052/501006;

Виж на картата

ОУ "Антон Страшимиров"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост" 2, ул. "Иван Церов", Телефони: 052/744392; 052/745944;

Виж на картата

II СОУ "Неофит Бозвели"

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов“, №3 Телефони: 052/751083; 052/751052;

Виж на картата

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. Варна, ул. "Върба" № 24, Телефон: 052/744349;

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: гр. Варна, ул. "Козница" № 1, Телефони: 052/741642; 052/741568; 052/741567;

Виж на картата

СОУ "Гео Милев"

Адрес: гр. Варна, бул. "Република" № 124а, Телефони: 052/751120; 052/500850; 052/741376; 052/ 751122

Виж на картата