Училища - в град Варна, кв. Бриз

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Първа езикова гимназия

Адрес: гр. Варна, ул. „Подвис” №29, Телефони: 052/301235; 052/303785;

Виж на картата

Частна професионална гимназия "Бизнесбанк училище"

Адрес: гр. Варна, сп. "Почивка", ДПКУ, Телефони: 052/303943, 052/303828;

Виж на картата

Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри"

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка", Телефони: 052/303668; 052/303667; 052/303506;

Виж на картата