Училища - в област Бургас, с. Трояново

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Бургас, с. Трояново 8108, ул. "Кирил и Методий" No 48, Телефон: 05580/ 261, 0559/ 26689;

Виж на картата