Училища - в област Бургас, гр. Средец

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Помощно училище за изостанали "Васил Левски"

Адрес: обл. Бургас, гр. Средец 8300, ул. "В. Коларов" 30; Телефон: 05551/ 22-64, 05551/ 2593, 05551/ 2693, 05551/ 4877;

Виж на картата

Професионална Гимназия по Механизация на Селското Стопанство и Електроника "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: обл. Бургас, гр. Средец 8300, ул. "Раковска № 10; Телефон: 05551/ 2125, 05551/ 2103, 05551/ 2159, 05551/ 4334;

Виж на картата

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий

Адрес: обл. Бургас, гр. Средец 8300, ул. "В. Коларов" No 168; Телефон: 05551/ 47-67, 05551/ 65-79, 05551/ 45-02, 05551/ 46-20;

Виж на картата