Училища - в област Бургас, гр. Българово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Бургас, гр. Българово, ул. "Първи май" № 6; Телефон: 05915/20-64; 056/32545;

Виж на картата