Училища - в област Бургас, с. Трънак

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Димитър Полянов"

Адрес: обл. Бургас, с. Трънак 8550; Телефон: 05946/ 21-67;

Виж на картата