Училища - в град Бургас, ж.к. Възраждане

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Любен Каравелов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов" 68, Телефон: 056/817949, 056/817948, 056/817947, 056/40449;

Виж на картата

ОУ "Св. княз Борис І"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Кл. Охридски" № 31, Телефони: 056/84 60 52, 056/846053; 056/846054;

Виж на картата

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" 42; Телефон: 056/817691; 056/817696; 056/817689;

Виж на картата

СОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 42; Телефон: 056/817690; 056/817694; 056/817693; 056/689113;

Виж на картата