Карта
Бележник ()
Училища - в област София, Годеч

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Годеч, обл. София, ул."Проф.д-р Асен Златаров" № 8, Телефони: 0729/ 22-89;

Виж на картата

Помощно училище - интернат "Васил Левски"

Адрес: гр. Годеч, Софийска област, ул. "проф. д-р Асен Златаров" № 3, Телефон: 0729/2073;

Виж на картата

СОУ "Проф.д-р Ас. Златаров"

Адрес: гр. Годеч, обл. София, ул."Игнат Емануилов" № 1, Телефони: 0729/2309

Виж на картата