Болници (Поликлиники) - в област Велико Търново, Елена

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Медицински Център I - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. "Хаджи Юрдан Брадата" № 69; Телефон: 06151/ 2060, 0888-779019;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Моллов" - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата” № 69; Телефон: 06151/ 48-56;

Виж на картата