Карта
Бележник ()
Болници (Поликлиники)

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Диагностично консултативен център

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72; Телефон: 618/ 60701, 0878-153330;

Виж на картата

Дом за медико-социални грижи за деца

Адрес: гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий” № 49; Телефон: 06117/ 21-30;

Виж на картата

Държавна психиатрична болница - Велико Търново

Адрес: с. Церова Кория, общ. Велико Търново; Телефон: 06126/ 23-29, 06126/ 25-14;

Виж на картата

Медицински Център "Вита"

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2; Телефон: 0610/559-35, 0896-753964;

Виж на картата

Медицински Център "Медея-2004"

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2, к-ти 101, 303 и 401; Телефон: 0886-986582;

Виж на картата

Медицински Център "Медиана"

Адрес: гр. Павликени, ул. "Цар Иван Асен II" №15 и ул. "Васил Петлешков" № 2 (само за АГ и манипулационна); Телефон: 0610/ 555-50, 0888-880609;

Виж на картата

Медицински Център "Тонус"

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" № 11 А; Телефон: 052 / 639 999;

Виж на картата

Медицински Център "Хирон"

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32; Телефон: 0631/ 2772-34;

Виж на картата

Медицински Център “Антива”

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 1; Телефон: 0631/441-18, 0887-396759;

Виж на картата

Медицински Център “ЛК”

Адрес: гр. Свищов, ул. "К.Д.Аврамов" № 13; Телефон: 0631/ 607-15;

Виж на картата

Медицински Център “Норма”

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32; Телефон: 0886-703050, 0888-622687;

Виж на картата

Медицински Център I - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. "Хаджи Юрдан Брадата" № 69; Телефон: 06151/ 2060, 0888-779019;

Виж на картата

Медицински Център I - Лясковец

Адрес: гр. Лясковец , ул. "Капитан дядо Никола" № 1; Телефон: 0619/221-55, 0889-892407;

Виж на картата

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ "Здраве"

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2, корпус 5, ет. II, к-т № 203; Телефон: 052/ 639 999;

Виж на картата

Медицински център за специализирана медицинска помощ "Визус"

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Хан Крум" № 5; Телефон: 0618/ 64053, 0888-266935;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени

Адрес: гр. Павликени, ул. „Васил Петлешков” № 2; Телефон: 0610/ 98922;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 72; Телефон: 0618/ 6-02-60; 0618/ 6-07-01;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Миновски"

Адрес: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18; Телефон: 0631/ 6-07-32;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Моллов" - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата” № 69; Телефон: 06151/ 48-56;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Методи Миновски"

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” № 92; Телефон: 06141/ 30-88;

Виж на картата