Болници (Поликлиники) - в област Бургас, Поморие

Информация за лечебните заведения, болнична и извънболнична помощ, телефони и адрес за контакт

Медицински център "Рола"

Адрес: гр. Поморие, ул. Търговска 15;

Виж на картата

Медицински център I - Поморие

Адрес: гр. Поморие, ул. П. Стоянов 1; Телефон: 0596/22283;

Виж на картата

Многопрофилна болница за активно лечение - Поморие

Адрес: гр. Поморие, ул. "Парашкев Стоянов" № 1; Телефон: 0596/20-45;

Виж на картата

Специализирана болница по рехабилитация - Поморие

Адрес: гр. Поморие, бул. "П. Стоянов" 7; Телефон: 0596/24 79;

Виж на картата