Полицейски управления

Адреси, телефони и полезна информация за РПУ на територията на страната

Районно Полицейско Управление - Монтана

Телефон:166; 096 301 607; 096 396 500; 096 396 501