Полицейски управления - в град София, Обслужващи Център

Адреси, телефони и полезна информация за РПУ на територията на страната

СДВР - РПУ 1

Адрес: 1113 гр. София, жк. "Гео Милев", бул. "Шипченски проход" № 8, Телефон: (02) 982 71 66, 02/872 25 74 - дежурна част

Виж на картата

СДВР - РПУ 3

Адрес: 1309 гр. София, жк. "Илинден", ул. "Индже Войвода" № 2, Телефон: (02) 982 12 90, (02) 822 18 75 - дежурна част

Виж на картата

СДВР - РПУ 4

Адрес: 1421 гр. София, жк. "Лозенец", ул. "Крум Попов" № 57, Телефон: (02) 982 41 60 , 02/866 22 27 - дежурна част

Виж на картата

СДВР - РПУ 5

Адрес: 1504 гр. София, ул. "Марин Дринов" № 4, Телефон: 02/944 1502, (02) 982 59 20 , 02/944 1501 - дежурна част

Виж на картата