Карта
Бележник ()
Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Търговище

Адрес: гр. Търговище, пл.„Свобода” 1, етаж 3; Код: 7700 Телефони: 0601/ 69 04 74; 0601/ 69 04 75; 0601/ 6 90 11; 0601/ 69 04 83;

Виж на картата