Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул.„България” 12; Код: 4700 Телефони: 0301/ 60 273, 0301/ 60 215, 0301/ 60 249;

Виж на картата