Данъчни служби

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Перник

Адрес: гр. Перник, пл.„Св.Ив.Рилски” 1, Код: 2300; Телефони: 076/ 64 71 64; 076/ 64 71 78; 076/ 64 71 71;

Виж на картата