Данъчни служби - в град Варна, Обслужващи Конфу

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Осми приморски полк" 128; Код: 9000 Телефони: 052/36 08 85; 052/36 08 88;

Виж на картата