Данъчни служби - в област София, Обслужващи с. Лозен

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Данъчно подразделение Изток

Адрес: гр. София, бул.„Шипченски проход” 69А, Код: 1574; Телефон: 02/9703480; 02/9703586;

Виж на картата