Данъчни служби - в област София, Обслужващи с. Владая

Местонахождение и информация за контакт за данъчните служби

Данъчно подразделение Витоша

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” 215, Код: 1618; Телефон: 02/9179124; 02/9179131;

Виж на картата