Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Братя Даскалови

Адрес: област Стара Загора, с. Братя даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, Телефон: +359 4134 2260; +359 4134 2242

Виж на картата

Община Гурково

Адрес: област Стара Загора, гр. Гурково, бул. "Ал. Батемберг" № 3, Телефон: +359 4331 2260; +359 4331 2884

Виж на картата

Община Гълъбово

Адрес: област Стара Загора, Адрес: гр. Гълъбово 6280, ул. “Димитър Благоев” №59, Телефон: +359 418 62 031; +359 418 62 343

Виж на картата

Община Казанлък

Адрес: област Стара Загора, гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 6, Телефон: +359 431 62 258; +359 431 65 164

Виж на картата

Община Мъглиж

Адрес: област Стара Загора, гр. Мъглиж, пл. "Трети март" № 32, Телефон: +359 4321 2221; +359 4321 2120

Виж на картата

Община Николаево

Адрес: област Стара Загора, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, Телефон: +359 4330 2040; +359 4330 2121

Виж на картата

Община Опан

Адрес: област Стара Загора, с. Опан, Телефон: +359 4101 260; +359 4101 042

Виж на картата

Община Павел баня

Адрес: област Стара Загора, гр. Павел баня, ул. "Освобождение" № 15, Телефон: +359 4361 3260; +359 4361 2094

Виж на картата

Община Раднево

Адрес: област Стара Загора, гр. Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1, Телефон: 0417/8-20-72

Виж на картата

Община Чирпан

Адрес: област Стара Загора, гр. Чирпан, пл. Съединение № 1, Телефон: +359 416 2122; +359 416 6238

Виж на картата