Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Смолян

Адрес: град Смолян, п.к. 4700, бул. "България" №12, Телефон: +359 301 62 662; +359 301 62 426

Виж на картата