Карта
Бележник ()
Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, ПК 4230, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, Телефон: +359 331 62050

Виж на картата

Община Брезово

Адрес: град Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, Телефон: 03191/30 10

Виж на картата

Община Калояново

Адрес: с. Калояново, обл. Пловдив, пл. "Възраждане" № 6, Тел. централа: 03123/2221; 2460, Факс: 03123/2412

Виж на картата

Община Карлово

Адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. "П. Събев" № 1, Телефон: +359 335 99 300

Виж на картата

Община Кричим

Адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, пл. “Обединение” № 3, Телефони за контакти: (03145) 2250, Факс номер: (03145) 2351

Виж на картата

Община Куклен

Адрес: гр. Куклен, обл.Пловдив, Ал. Стамболийски № 43, Телефон:(03115) 2120, Факс: (03115) 2165

Виж на картата

Община Лъки

Адрес: град Лъки, ул. Възраждане № 18, Телефон: + 359 3052 2255, Факс номер: (03052) 2168

Виж на картата

Община Марица

Адрес: Община "Марица", област Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А, Телефон: 032/907800, факс: 032/951934

Община Перущица

Адрес: гр. Перущица 4225, обл. Пловдив, ул. „Отец Паисий” №2, Телефон: + 359 3143 2250

Виж на картата

Община Първомай

Адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. "Бр. Миладинови"-юг №50, Телефон: 0336 62201, факс: 0336 /62139/62325/63119

Виж на картата

Община Раковски

Адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. "Москва" № 22, Телефон: +359 3151 2260

Виж на картата

Община Родопи

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" №1a, Телефон: 032 / 604-109 (информация); e-mail: municipality_rodopi@abv.bg, URL: http://rodopi-bg.org/

Община Садово

Адрес: гр. Садово, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" №2, тел: +359 3118/ 2250; 2601, факс: +359 3118/ 2500

Виж на картата

Община Сопот

Адрес: гр. Сопот, обл. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 34, Тел. централа: 03134/ 60-09; 60-03; 0887 359411, факс: 76-60

Виж на картата

Община Стамболийски

Адрес: гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. "Г. С. Раковски" № 29, Телефон: +359 339 2493; +359 339 2261; +359 339 2308

Виж на картата

Община Съединение

Адрес: гр. Съединение 4190, обл. Пловдив, бул. "6-ти септември" 1, Телефон: +359 318 22 361; +359 318 22 050

Виж на картата

Община Хисар

Адрес: 4180 гр. Хисар, обл. Пловдив, ул. "Генерал Гурко" № 14, Телефон: +350 337 62 4534; +350 337 62 180

Виж на картата