Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Белене

Адрес: област Плевен, гр. Белене, ул. “България” № 35, Телефон: + 359 658 21021; + 359 658 21102

Виж на картата

Община Гулянци

Адрес: гр. Гулянци, oбл. Плевен, ул. "В. Левски" № 32, Телефон: 06561/2171, Факс: 06561/2568

Виж на картата

Община Долна Митрополия

Адрес: област Плевен, гр. Долна митрополия, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 29, Телефон: +359 64 850704; +359 6552 2411

Виж на картата

Община Долни Дъбник

Адрес: област Плевен, гр. Долни дъбник, ул. “Христо Янчев” № 59, Телефон: + 359 6514 2445; + 359 6514 2257

Виж на картата

Община Искър

Адрес: област Плевен, гр. Искър, ул. “Георги Димитров” № 38, Телефон: + 359 6516 2424; + 359 6516 2196

Виж на картата

Община Левски

Адрес: област Плевен, гр. Левски, ул. “България” № 58, Телефон: + 359 650 82448; + 359 650 82027

Виж на картата

Община Никопол

Адрес: област Плевен, гр. Никопол, ул. “Ал. Стамболийски” № 5, Телефон: + 359 6541 2497; + 359 6541 2190

Виж на картата

Община Пордим

Адрес: област Плевен, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 1, Телефон: + 359 6513 2026; + 359 6513 2217

Виж на картата

Община Червен бряг

Адрес: област Плевен, гр. Червен бряг, ул. “Антим І” № 1, Телефон: + 359 659 3305; + 359 659 6854

Виж на картата