Общини - в град София, Обслужващи Център

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Район "Възраждане" - гр. София

Адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 62, Телефон: 02 987 0794;

Виж на картата

Район "Оборище" - гр. София

Адрес: гр. София, ж.к. Подуяне, бул. "Мадрид" 1, Телефон: 02 944 0255, факс: 944 1667;

Виж на картата

Район "Сердика" - гр. София

Адрес: гр. София, ж.к. Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза № 88, Телефон: 02 921 8010, факс: 02 832 2095,

Виж на картата

Район "Средец" - гр.София

Адрес: град София, ул. Леге 6 Телефон: 02/987 7811, 02/987 7812,

Виж на картата

Район "Триадица" - гр.София

Адрес: град София, ул. Алабин № 54; Телефон: 02 989 49 90; факс: 02 981 1791

Виж на картата