Общини - в област Враца, Обслужващи с. Вировско

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Враца

Адрес: Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6, Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82, Факс: 092/ 62 30 61

Виж на картата