Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Борован

Адрес: с. Борован 3240, обл. Враца, ул."Иван Вазов" 1, Телефон: 09147/ 21 71, Факс: 09147/ 20 01

Виж на картата

Община Бяла Слатина

Адрес: oбласт Враца, гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, п.к. 2, Телефон: +359915/ 8-26-55, факс: +359915/ 8-29-14

Виж на картата

Община Кнежа

Адрес: област Враца, гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69, Телефон: + 359 9132 2136; + 359 9132 3281

Община Козлодуй

Адрес: oбласт Враца, гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" 13, Телефон: +359 973/85-804

Виж на картата

Община Криводол

Адрес: oбласт Враца, 3060 гр. Криводол, бул. "Освобождение" 1, Телефон: +3599117/2545, 2526, факс: +3599117/2369

Виж на картата

Община Мездра

Адрес: oбласт Враца, 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, Телефон: +359 910/ 92016, 92116; +359 910/92523

Виж на картата

Община Мизия

Адрес: oбласт Враца, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, Телефон: +3599161 / 20-12; 23-15

Виж на картата

Община Оряхово

Адрес: 3300 град Оряхово ул. "К. Лулчев" 20, Телефона: +359 9171/3371, Факс +359 9171/2131, 2008, 3010

Виж на картата

Община Роман

Адрес: oбласт Враца, град Роман, бул. "Христо Ботев" 132-136, Телефон: +359 9123 2349, Факс: +359 9123 2064

Виж на картата

Община Хайредин

Адрес: Област Враца, село Хайредин, ул. "Георги Димитров" 135, Телефон/факс: +359 91662209

Виж на картата