Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Аврен

Адрес: с. Аврен, обл. Варна, ул. “Т. Ноев” № 8, Телефон: 05106 700; 05106 226

Виж на картата

Община Аксаково

Адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. “Георги Петлешев” № 58Б, Телефон: 05113 2040

Виж на картата

Община Белослав

Адрес: гр. Белослав, обл. Варна, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, Телефон: + 359 5112 2580; + 359 5112 2554

Виж на картата

Община Бяла

Адрес: гр. Бяла, Област Варна, ул. "Андрей Премянов" N: 29,+359 5143 2335, 05143 / 23 79, Факс 05143 /23 79

Виж на картата

Община Ветрино

Адрес: с. Ветрино, обл. Варна, ул. “Г.С. Раковски” № 24, Телефон: + 359 5161 2134

Виж на картата

Община Вълчи дол

Адрес: гр. Вълчи дол, обл. Варна, пл. “Христо Ботев” № 1, Телефон: + 359 5131 2313

Виж на картата

Община Девня

Адрес: гр. Девня, бул. "Съединение" 78, Телефон: (359) 0519 97911, факс (359) 0519 97912

Виж на картата

Община Долни чифлик

Адрес: гр. Долни чифлик, пл. "Тича", № 1, п.к. 9120, Телефон: 05142/21-06 ; 0889 693 824

Виж на картата

Община Дългопол

Адрес: гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 105, Телефон:0517 22 185, факс: 0517 22 135

Виж на картата

Община Провадия

Адрес: гр. Провадия, п.к. 9200, ул. "Дунав" №39, Телефон: + 359 518 4 27 02

Виж на картата

Община Суворово

Адрес: Област Варна, гр. Суворово, пл. Независимост 1, Телефон: + 359 5153/3333, 2140

Виж на картата