Общини - в област Бургас, Обслужващи с. Кубадин

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Средец

Адрес: 8300 гр. Средец, пл. “Георги Димитров” № 3, Телефон: 05551 21 23,

Виж на картата