Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Кресна

Адрес: област Благоевград, гр. Кресна, ул. “Македония” № 96, Телефон: +359 7433 22 82

Виж на картата

Община Банско

Адрес: област Благоевград, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, Телефон: +359 7443 8611; факс: +359 7443 8633

Виж на картата

Община Белица

Адрес: област Благоевград, гр. Белица, ул. “Георги Андрейчин” № 15, Телефон: + 359 7444 2323

Виж на картата

Община Гоце Делчев

Адрес: град Гоце Делчев, област Благоевград, ул. "Царица Йоанна" 2, Тлелефон: 0751/60071; 0751/60072; 0751/60073, Факс: 0751/60066

Виж на картата

Община Гърмен

Адрес: с. Гърмен, п.к 2960, ул. “Първа” №35 , Телефони: 07523/2040, 2047 факс: 07523/3179

Виж на картата

Община Петрич

Адрес: област Благоевград, гр. Петрич, ул. ”Цар Борис ІІІ” № 24, Телефон: +359 745 69 112

Виж на картата

Община Разлог

Адрес: област Благоевград, 2760 гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” 1, Телефон: 0747/ 800 95, факс: 0747/ 800 81

Виж на картата

Община Сандански

Адрес: област Благоевград, гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14, Телефон: + 359 746 22 422

Виж на картата

Община Сатовча

Адрес: област Благоевград, с. Сатовча, пл. “Тодор Шопов” № 37, Телефон: +359 7541 21 16

Виж на картата

Община Симитли

Адрес: област Благоевград, гр. Симитли, ул. “Христо Ботев” № 27, Телефон: +359 748 721 38

Виж на картата

Община Струмяни

Адрес: област Благоевград, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, Телефон: 07434/ 31 08, факс: 07434/31 05

Виж на картата

Община Хаджидимово

Адрес: област Благоевград, гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, Телефон: +359 7528 22 83

Виж на картата

Община Якоруда

Адрес: област Благоевград, гр. Якоруда, ул. “Васил Левски” № 1, Телефон: +359 7442 23 15

Виж на картата