Общини - в област София, Обслужващи с. Герман

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Район "Панчарево" - гр.София

Адрес: София, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 52, Телефон: 02 976 0502; Факс: 02 992 15 06,