Вие търсите: Купувам клиника
Имам клиент, който търси за закупуване помещение, подходящо за клиника. Статутът на обекта следва да позволява смяна.