Вие търсите: Купувам склад
Чуждестранна фирма търси да закупи промишлен терен за изграждането на фармацевтичен завод.