Вие търсите: Купувам хотел, област Бургас, гр. Приморско
Къща/Хотел, община Приморско, ЦЕНА около € 150 000
Клиент търси да закупи имот в гр. Приморско с цел инвестиция. Разглежда малки хотели за довършване с изрядни документи.