Вие търсите: Купувам магазин, град Бургас, район "5-ти километър"
Мой клиент се интересува от закупуването на помещение в Северните части на Бургас. Задължително е да е на партерен етаж.