Вие търсите: Купувам магазин, град Бургас, ж.к. Зорница
Мой клиент се интересува от закупуването на помещение в Северните части на Бургас. Задължително е да е на партерен етаж.